AZE

 

  • Law of the Republic of Azerbaijan on Grant (in Azerbaijani)

More: Law of the Republic of Azerbaijan on Grant
PDF: Law of the Republic of Azerbaijan on Grant


 

  • Law of the Republic of Azerbaijan on Science (in Azerbaijani)

More: Law of the Republic of Azerbaijan on Science
PDF: Law of the Republic of Azerbaijan on Science


 

  • Resolution of the Ministry of Cabinet of the Republic of Azerbaijan on Approval of the Procedure for Registration of Grant Contracts (in Azerbaijani)

More: Resolution of the Ministry of Cabinet of the Republic of Azerbaijan on Approval of the Procedure for Registration of Grant Contracts (Resolutions)
PDF: Resolution of the Ministry of Cabinet of the Republic of Azerbaijan on Approval of the Procedure for Registration of Grant Contracts (Resolutions)


 

  • Resolution of the Ministry of Cabinet of the Republic of Azerbaijan on Approval of the Procedure for the Right to gain Grants by Foreign Donors in the Territory of the Republic of Azerbaijan (in Azerbaijani)

More: Resolution of the Ministry of Cabinet of the Republic of Azerbaijan on Approval of the Procedure for the Right to gain Grants by Foreign Donors in the Territory of the Republic of Azerbaijan
PDF: Resolution of the Ministry of Cabinet of the Republic of Azerbaijan on Approval of the Procedure for the Right to gain Grants by Foreign Donors in the Territory of the Republic of Azerbaijan


 

  • Law of the Republic of Azerbaijan on copyright and related rights (in Azerbaijani)

More: Law of the Republic of Azerbaijan on copyright and related rights
PDF: Law of the Republic of Azerbaijan on copyright and related rights


 

  • Resolution of the Ministry of Cabinet of the Republic of Azerbaijan on norms of travel expenses (in Azerbaijani)

More: Resolution of the Ministry of Cabinet of the Republic of Azerbaijan on norms of travel expenses
PDF: Resolution of the Ministry of Cabinet of the Republic of Azerbaijan on norms of travel expenses


 

  • "Elmi fəaliyyətin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (in Azerbaijani)

More: "Elmi fəaliyyətin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
PDF: "Elmi fəaliyyətin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı


 

  • Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən, fəaliyyət sahələrinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə qrant verə bilən qurumların siyahısının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (in Azerbaijani)

More: Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən, fəaliyyət sahələrinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə qrant verə bilən qurumların siyahısının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
PDF: Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən, fəaliyyət sahələrinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə qrant verə bilən qurumların siyahısının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı


 

 

WISE WORDS