ENG

FONDUN MALİYYƏLƏŞMƏSİ


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun

dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi (2010-2018)

 
İl

Fondun
 maliyyələşdirilməsi, 
manatla
Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi haqqında
Azərbaycan Republikası Prezidentinin müvafiq Fərman və ya
Sərəncamın nömrəsi və tarixi, Fondla əlaqəli bəndin nömrəsi, elektron link

2010

7 022 400,0

 №187, 26 noyabr 2009-cu il; bənd 2.1.8.14;

 http://www.e-qanun.az/framework/18866

2011

7 035 079,0

 №358, 24 noyabr 2010-cu il; bənd 2.1.8.2;

 http://www.e-qanun.az/framework/20908

2011

3 000 000

 №1820, 4 noyabr 2011-ci il;

 http://www.e-qanun.az/framework/22511

2012

7 034 930,0

 №546, 19 dekabr 2011-ci il; bənd 2.1.10.2;

 http://www.e-qanun.az/framework/22742

2013

7 047 480,0

 №760, 13 dekabr 2012-ci il; bənd 2.1.9.2;

 http://www.e-qanun.az/framework/24867

2014

7 960 548,0

 №55, 19 dekabr 2013-cü il; bənd 2.1.9.2.;

 http://www.e-qanun.az/framework/27027

2015

7 585 697,0

 №413, 22 dekabr 2014-cü il; bənd 1.1.3.2.;

 http://www.e-qanun.az/framework/29166

2016

7 525 505,0

 №698, 7 dekabr 2015-ci il; bənd 1.1.3.2.;

 http://www.e-qanun.az/framework/31525

2017

500 000

 №1180, 27 dekabr 2016-cı il; bənd 1.1.3.2;

 http://www.e-qanun.az/framework/34502

2018

4 011 164,0

 №1756, 25 dekabr 2017-ci il; bənd 1.1.3.2;

 http://www.e-qanun.az/framework/37407

 

  

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR