ENG

QRANTLAR ÜZRƏ YARADILMIŞ VEB SAYTLAR


 

 

 

dilcilik_veb_sayt_2

Azərbaycan dilinin elektron lüğətlər korpusu

www.korpus.azerbaycandili.az

Azərbaycan dilinin elektron lüğətlər korpusu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən qrantların verilməsi üzrə 2015-ci ilin əsas qrant müsabiqəsi çərçivəsində təqdim olunmuş kompleks elmi-tədqiqat proqramlarının (EİF-KETPL-2015-1(25)) qalibi olmuş "Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin inkişafı, dilin normalarına əməl olunmasının ictimai monitorinqi və dilin verilənlər korpusunun hazırlanması üzrə inteqrasiya olunmuş elektron sistemin və lüğətin yaradılması" adlı layihənin yerinə yetirilməsi planı və mərhələlərinə müvafiq olaraq hazırlanmışdır.


goytepe

Göytəpə Arxeoloji Parkının internet saytı

www.archaeopark.az

Göytəpə Arxeoloji Parkının internet saytı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən qrantların verilməsi üzrə 2011-ci ilin 1-ci müsabiqəsinin (EİF-2011-1(3)) qalibi olmuş "İlkin sivilizasiyaları əks etdirən arxeoloji komplekslər (Göytəpə neolit dövrü abidəsi-açıq səma altında arxeopark" adlı layihənin yerinə yetirilməsi planı və mərhələlərinə müvafiq olaraq hazırlanmışdır.


forum 

İslam mədəni bölgəsi fəlsəfə tarixinin dünya fəlsəfə tarixində yeri və rolunun elmi dəyərləndirilməsi məqsədinə yönəlmiş forum

http://orientalphilosophy.org/forumofphilosophy.html

Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən qrantların verilməsi üzrə 2011-ci ilin 1-ci müsabiqəsinin (EİF-2011-1(3)) qalibi olmuş "İslam mədəni bölgəsi fəlsəfə tarixinin  dünya fəlsəfə tarixində yeri və rolunun elmi dəyərləndirilməsi məqsədinə yönəlmiş forumun yaradılması" adlı layihənin yerinə yetirilməsi planı və mərhələlərinə müvafiq olaraq http://orientalphilosophy.org/forumofphilosophy.html saytı hazırlanmışdır.


 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR