ENG

DÖVLƏT PROQRAMLARINDA İŞTİRAK


“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA PEYK VASİTƏSİLƏ YERİN MƏSAFƏDƏN MÜŞAHİDƏSİ XİDMƏTLƏRİNİN İNKİŞAFINA DAİR 2019-2022-Cİ İLLƏR ÜÇÜN DÖVLƏT PROQRAMI” 

Fondun Dövlət Proqramında iştirakı:  

8. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planı  

Ətraflı: http://www.e-qanun.az  

“Azərbaycan Respublikasında peyk vasitəsilə yerin məsafədən müşahidə xidmətlərinin inkişafına dair 2019-2022-ci illər üçün Dövlət Proramı” nın təsdiq ediıməsi haqqında

Sıra №-si

Tədbirin adı İcraçılar İcra müddəti (illər üzrə)
2. Peyk müşahidəsi ilə bağlı elmi tədqiqatlar aparılması
2.3. Peyk təsvirlərindən istifadə olunmasını və yeni informasiya məhsulunun yaradılmasının nəzərdə tutan elmi tədqiqatların həyata keçirilməsi məqsədilə maliyyə vəsaiti şəklində qrant və texniki yardım verilmsi  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Elmin İnkişafı Fondu, "Azərkosmos" ASC 2019-2022

 

  “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA XALÇA SƏNƏTİNİN QORUNMASINA VƏ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNƏ DAİR 2018-2022-Cİ İLLƏR ÜÇÜN DÖVLƏT PROQRAMI” 

Fondun Dövlət Proqramında iştirakı:  

7. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planı  

Ətraflı: http://www.e-qanun.az  

“Azərbaycan Respublikasında  xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018–2022-ci illər üçün ”Dövlət Proqramı” nın təsdiq ediıməsi haqqında

Sıra №-si

Tədbirin adı İcraçılar İcra müddəti (illər üzrə)
7.4. Elmi potensial və kadr təminatı
7.4.3. Əllə xalçatoxuma sənəti ilə bağlı innovativ və elmi araşdırmalara, nəşrlərə (kitablara, dərsliklərə, dövri nəşrlərə və s.) və tədris-hazırlıq kurslarının təşkilinə qrantların ayrılması  Elmin İnkişafı Fondu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Təhsil Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 2018-2022

  

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA SİTRUS MEYVƏÇİLİYİNİN İNKİŞAFINA DAİR
2018-2025-Cİ İLLƏR ÜÇÜN DÖVLƏT PROQRAMI”

Fondun Dövlət Proqramında iştirakı: 

8. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planı 

Ətraflı: http://www.e-qanun.az 

“Azərbaycan Respublikasında sitrus meyvəçiliyinin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün” Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında

Sıra №-si

Tədbirin adı İcraçılar İcra müddəti (illər üzrə)
8.2. Sitrus meyvəçiliyi sahəsində elmi təminatın və kadr potensialının gücləndirilməsi
8.2.1. Sitrusçuluqla məşğul olan müvafiq elmi tədqiqat müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Elmin İnkişafı Fondu 2018-2020

  

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ÇAYÇILIĞIN İNKİŞAFINA DAİR 2018–2027-Cİ İLLƏR ÜÇÜN DÖVLƏT PROQRAMI”

 Fondun Dövlət Proqramında iştirakı:

8. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planı

Ətraflı: http://www.e-qanun.az

“Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına dair 2018–2027-ci illər üçün” Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında

Sıra №-si

Tədbirin adı İcraçılar İcra müddəti (illər üzrə)
8.2. Çayçılıq sahəsində elmi təminatın və kadr potensialının gücləndirilməsi
8.2.1. Çayçılıqla məşğul olan müvafiq elmi tədqiqat müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Elmin İnkişafı Fondu 2018-2020

 

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ÇƏLTİKÇİLİYİN İNKİŞAFINA DAİR 2018–2025-Cİ İLLƏR ÜÇÜN DÖVLƏT PROQRAMI

 Fondun Dövlət Proqramında iştirakı:

8. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planı

Ətraflı: http://www.e-qanun.az

“Azərbaycan Respublikasında çəltikçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün” Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında

Sıra №-si

Tədbirin adı İcraçılar İcra müddəti (illər üzrə)
8.2. Çəltikçilik sahəsində elmi təminatın və kadr potensialının gücləndirilməsi
8.2.5. Çəltik istehsalı və emalı sahəsində elmi-texniki nailiyyətlərin yayılması üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Elmin İnkişafı Fondu 2018-2025 “AZƏRBAYCAN GƏNCLİYİ 2017–2021-Cİ İLLƏRDƏ DÖVLƏT PROQRAMI”

 Fondun Dövlət Proqramında iştirakı:

5. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planı

Ətraflı: http://www.e-qanun.az

“Azərbaycan gəncliyi 2017–2021-ci illərdə” Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında

Sıra №-si

Tədbirin adı İcraçılar İcra müddəti (illər üzrə)
5.4. Gənclərin yaradıcılıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi və asudə vaxtının təşkili
5.4.1. İstedadlı və Yaradıcı Gənclərin III Respublika Toplantısının keçirilməsi Gənclər və İdman Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 2018
5.5. Tələbələrin elmi, mədəni və ictimai fəaliyyətinin dəstəklənməsi
5.5.2. Tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinə həvəsləndirilməsi və yaxından cəlb edilməsi  Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, Gənclər və İdman Nazirliyi 2017-2021
5.10. Gənclərin intellektual fəaliyyətinin dəstəklənməsi və elmə həvəsləndirilməsi
5.10.1. Gənclərin intellektual inkişafa və elmi fəaliyyətə həvəsləndirilməsinə yönəlmiş layihələrin dəstəklənməsi Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu mütəmadi
5.10.2. Gənc alim və mütəxəssislərin iştirak etdiyi layihələrə qrantların verilməsi üzrə müsabiqələrin təşkili Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 2017-2021
5.10.3. Gənc alimlərin təcrübə mübadiləsi üçün şəraitin yaradılması, yerli və beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, forum, festival, seminar və digər tədbirlərin keçirilməsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 2017-2021
5.10.4. Gənc istedadların üzə çıxarılması və dəstəklənməsi məqsədi ilə layihələrin həyata keçirilməsi Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu hər il
5.10.5. İstedadlı şagird və tələbələrin, gənc alimlərin ölkə üçün prioritet olan beynəlxalq olimpiada, konfrans, forum, simpozium, seminar və məşğələlərdə iştirakının dəstəklənməsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Təhsil Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu mütəmadi
5.10.8. Gənclərin elm, texnika və innovasiyalar sahəsinə marağını artırmaq məqsədi ilə televiziya proqramlarının hazırlanması Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 2017-2021

 

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNİN İNKİŞAFINA DAİR MİLLİ STRATEGİYANIN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ ÜZRƏ 20162020-Cİ İLLƏR ÜÇÜN DÖVLƏT PROQRAMI”

Fondun Dövlət Proqramında iştirakı:

5. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planı

Ətraflı: http://www.e-qanun.az

“Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 20162020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Sıra №-si

Tədbirin adı İcraçılar
5.3. Yüksək texnologiyalar üzrə elmi-texniki potensialın gücləndirilməsi
5.3.1. Yüksək texnologiyalara dair elmi tədqiqat işlərinin reyestrinin yaradılması Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
5.3.2. Yüksək texnologiyalar sahəsində dövlət, elm, təhsil, biznes və vətəndaş cəmiyyəti əlaqələrinin gücləndirilməsi üçün forumlar, konfranslar, dəyirmi masalar və digər tədbirlər keçirilməsi Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Təhsil Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Energetika Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
5.3.3. Xaricdə yüksək texnologiyalar sahəsində çalışan azərbaycanlı alim və mütəxəssislərlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, birgə tədqiqat və proqramların həyata keçirilməsi üçün tədbirlərin görülməsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

  

“AZƏRBAYCAN GƏNCLİYİ 20112015-Cİ İLLƏRDƏ” DÖVLƏT PROQRAMI

Fondun Dövlət Proqramında iştirakı:

6. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planı

Ətraflı: http://www.e-qanun.az

“Azərbaycan gəncliyi 20112015-ci illərdə” Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Sıra №-si

Tədbirin adı Məqsəd İcra müddəti İcraçılar
6.3. Gənclərin intellektual və yaradıcılıq potensialının inkişafı
6.3.1. İstedadlı gənclər və gənc alimlər barəsində məlumat bankının yaradılması Ölkənin təhsil, elm, mədəniyyət, idarəetmə sahəsində potensialı haqqında dolğun məlumat­ın formalaşdırıl­ması, dövlət dəstəyinin ünvanlılığı və səmərəliliyinin təmin edilməsi 2011-2012 Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
6.3.2. Gənc alimlərin iştirak etdiyi layihələrə qrantların verilməsi üzrə müsabiqələrin təşkili Gənc alimlərin elmi fəaliyyətinin stimullaşdırılması   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
6.3.6. “İstedadların hazırlığı laboratoriyası”nın təşkili və fəaliyyətinin təmin edilməsi Gənclər arasında sağlam rəqabət və elmi ünsiyyət mühitinin yaradılması, onların nailiyyətlər əldə etmək imkanlarının artırılması 2012-2015 Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

 


“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 2014-CÜ İLİN “SƏNAYE İLİ”
ELAN EDİLMƏSİ İLƏ BAĞLI TƏDBİRLƏR PLANI”

 

Fondun Dövlət Proqramında iştirakı:

21. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planı

Ətraflı: http://www.e-qanun.az

“Azərbaycan Respublikasında 2014-cü ilin “Sənaye ili” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Sıra №-si

Tədbirin adı İcraçılar
Sənayenin kadr potensialının və elmi təminatının gücləndirilməsi
21. Sənayenin inkişafı sahəsində aparılan elmi araşdırma və tədqiqatların dəstəklənməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

 

 

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 2013-CÜ İLİN “İNFORMASİYA-
KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARİ İLİ” ELAN EDİLMƏSİ İLƏ
BAĞLI TƏDBİRLƏR PLANI”

 

Fondun Dövlət Proqramında iştirakı:

29. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planı

Ətraflı: http://www.e-qanun.az

“Azərbaycan Respublikasında 2013-cü ilin “İnformasiya-kommunikasiya Texnologiyaları ili” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın təsdiq olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Sıra №-si

Tədbirin adı İcraçılar İcra müddəti
İnformasiya cəmiyyəti və insan potensialının inkişafı
29. İKT-nin inkişafına yönəlmiş əhəmiyyətli layihələrin dəstəklənməsi Elmin İnkişaf Fondu, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi il ərzində

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR