ENG

FOND İLƏ ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ

 

 Telefon:
(+994 12) 489 08 94
 Faks:
(+994 12) 489 08 92
 Elektron ünvan:
qrant@elmfondu.az         (qrantlar üçün)
 
info@elmfondu.az           (ümumi məlumat üçün)
 
press@elmfondu.az        (KİV və ictimaiyyətlə əlaqələr üçün)
     

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR