ENG

QRANTLAR ÜZRƏ VERİLƏN SERTİFİKAT NÜMUNƏSİ


2010-1-1_shahmuradov_ilham_kicik shusha_veliyev_fezayil_kicik
eif-gam-2-2013-2-8_yusifov_ferhad_kicik mobillik_2-5_abdullayev_rehman_kicik

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR