ENG

 AZƏRBAYCANDA ELMİ VƏ ELMLƏ ƏLAQƏLİ QURUMLAR


 

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ İNSTİTUT VƏ TƏŞKİLATLARI

Qurumun adı Ünvan Telefon Faks Rəsmi saytı və elektron ünvanı
  Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
1 Fizika İnstitutu AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 (+994 12) 538 76 46 (+994 12) 539 59 61

physics.gov.az,

azhep@physics.ab.az

2 İdarəetmə Sistemləri İnstitutu AZ1141, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

(+994 12) 539 01 51,

(+994 12) 539 27 43

(+994 12) 539 28 26

isi.az,

info@isi.az, info@cyber.az

3 Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu AZ1141, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 (+994 12) 539 39 24 (+994 12) 539 01 02

imm.az,

rmi@imm.az,

aynura.jafarova@imm.az

4 Radiasiya Problemləri İnstitutu AZ1143, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 (+994 12) 539 33 91 (+994 12) 539 83 18

irp.science.az

director-irp@science.az,

director.rpi@gmail.com

5 Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası AZ5626, Şamaxı r., Y.Məmmədəliyev qəsəbəsi (+994 12) 510 82 91

(+994 20) 266 10 01,

(+994 20) 266 10 02

shao.az,

info@shao.az

6 İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu AZ1141, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9A (+994 12) 539 01 67 (+994 12) 539 61 21

ict.az,

secretary@iit.ab.az,

director@iit.ab.az

  Kimya Elmləri Bölməsi
7 Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu AZ1025, Bakı ş., Xocalı pr., 30 (+994 12) 490 24 76 (+994 12) 490 35 20

nkpi.az

nkpi@nkpi.az

8 Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 113 (+994 12) 539 93 82,

(+994 12) 539 38 71,

(+994 12) 539 77 56

(+994 12) 510 85 93

kqkiamea.az,

kqki@kqki.science.az,

chem@science.az

9 Akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu AZ1029, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, məhəllə 2062 (+994 12) 514 96 12 (+994 12) 514 96 10

ica.az,

aki05@mail.ru

10 Polimer Materialları İnstitutu AZ5004, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124

(+994 18) 642 00 75,

(+994 12) 497 60 38

(+994 18) 642 04 00

amea-pmi.az,

ipoma@science.az,

pmi_umumi_shobe@science.az

  Yer Elmləri Bölməsi
11 Neft və Qaz İnstitutu AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9 (+994 12) 493 67 51 (+994 12) 493 67 89 

ogi.az

neft-qaz@science.az 

12 Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Bakı ş., H.Cavid  pr. 115  (+994 12) 538 29 00 (+994 12) 539 69 66

igaz.az,

cografiya_inst@mail.ru

13 Geologiya və Geofizika İnstitutu AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 119 (+994 12) 510 01 41 (+994 12) 537 22 85

gia.az,

gia@azdata.net

  Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi
14

Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., Mətbuat prospekti. 2A (+994 12) 538 11 64 (+994 12) 510 24 33

 imbb.az

 imbb@science.az

15

Botanika İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., Badamdar şossesi 40 (+994 12) 502 43 94 (+994 12) 497 09 94

botany.az,

vm_alizade@yahoo.com

16

Zoologiya İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə (+994 12) 539 73 71 (+994 12) 539 73 53

zoologiya.az,

info@zoologiya.az,

nauka-205@mail.ru

17

Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

Bakı ş., Şərifzadə küç. 2

(+994 12) 432 15 20,

(+994 12) 510 01 40
(+994 12) 432 67 68

physiology.az

info@physiology.science.az,

18

Mikrobiologiya İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40 (+994 12) 502 43 59 (+994 12) 502 44 70

azmbi.az,

info@azmbi.az

19

Mərkəzi Nəbatat bağı

AZ1004, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40 (+994 12) 502 43 21 (+994 12) 502 41 72

bakubotanicalgarden.az

general_depart@nabatat.science.az

20

Dendrologiya İnstitutu

AZ1044, Bakı ş., Xəzər r-nu, Mərdəkan qəsəbəsi, S.Yesenin küç., 89 (+994 12) 454 30 12,

(+994 12) 454 15 00

(+994 12) 454 03 74

dendrologiya.az,

dendrary@mail.az

21

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., Məmməd Rahim küç., 5 (+994 12) 538 92 80  -

tai.az

direktor@tai.science.az

22

Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

AZ1106, Bakı ş., Azadlıq pr. 155

(+994 12) 562 91 71,

(+994 12) 562 86 25

(+994 12) 449 92 21,

(+994 12) 561 91 82

genres.az,

akparov@yahoo.com,

agri@genres.az

23

Eroziya və Suvarma İnstitutu

AZ1007, Bakı şəhəri, Mirəli Qaşqay küç. 36

(+994 12) 440 03 82,

(+994 12) 440 42 67,

(+994 12) 440 21 15
(+994 12) 440 03 82 eroziya_suvarma@mail.ru
  Humanitar Elmlər Bölməsi
24

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 26 (+994 12) 493 31 97,

(+994 12) 492 83 33,

(+994 12) 492 14 01

(+994 12) 492 14 01

manuscript.az,

direktor@manuscripts.science.az

info@manuscript.az

25

Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

AZ1073,  Bakı ş., H.Cavid pr., 115 (+994 12) 539 34 94 (+994 12) 539 34 94

mii.az,

mii_inter@yahoo.com

26

Folklor İnstitutu

AZ1001, Bakı ş., İçərişəhər, 8-ci Kiçik qala, 31 (+994 12) 492 92 48

(+994 12) 492 93 14,

(+994 12) 498 16 21

folklor.az,

azfolklor@yahoo.com

27

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

AZ1001, Bakı şəhəri,  İstiqlaliyyət küçəsi, 53 (+994 12) 492 10 69 (+994 12) 497 12 61

nizamimuseum.az,

nizamimuzeyi@azeurotel.com

28

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 115 (+994 12) 510 34 25 (+994 12) 510 20 92

literature.az,

direclit@yahoo.com

29

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115 (+994 12) 537 20 81 (+994 12) 510 41 87

dilcilik.az,

ilinguistics@lan.ab.az

30

Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi

AZ1001, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 26

(+994 12) 492 06 57,

(+994 12) 492 70 49

 -

huseyncavid.az,

 huseinjavid@gmail.com,

Direktor@cm.science.az

  İctimai Elmlər Bölməsi
31

Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 (+994 12) 510 84 18 (+994 12) 510 84 19

arxeologiya.az,

director@archaeology.org.az

32

Fəlsəfə İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

(+994 12) 539 71 55, 

(+994 12) 539 71 55

philosophy.edu.az,

philosophy@phill.science.az

33

İqtisadiyyat İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 (+994 12) 539 43 58,

(+994 12) 510 68 05

(+994 12) 539 43 58

economics.com.az,

economicscomaz@gmail.com

34

Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu

AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115

(+994 12) 537 20 76,

(+994 12) 537 20 73

(+994 12) 537 20 79

huquq.org.az,

info@human.sceince.az

35

Elm Tarixi İnstitutu

AZ1143, H.Cavid pr., 115,
2-ci mərtəbə
 (+994 12) 539 51 35  -

historyofscience.az

elmtarixi@gmail.com

36

Qafqazşünaslıq İnstitutu

AZ1073 Bakı şəh., Hüseyn Cavid pros.115, Akademiya şəhərciyi,
IV mərtəbə
 (+994 12) 539 89 51  -

caucasusstudies.az

info@ics.science.az 

37

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi

AZ1005, Bakı ş., Hacı Zeynalabdin Tağıyev küç., 4 (+994 12) 493 23 87 (+994 12) 598 52 11

azhistorymuseum.az,

aztarmuzey@azhistorymuseum.az

38

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu

AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 (+994 12) 539 36 15 (+994 12) 510 21 63

tarixinstitutu.az,

ymahmudov@mail.ru

39

Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 (+994 12) 538 87 55 (+994 12) 510 97 21

orientalstudies.az,

sharq@lan.ab.az


  

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ REGİONAL BÖLMƏLƏRİ

Qurumun adı Ünvan Telefon Faks Rəsmi saytı və elektron ünvanı
1 Naxçıvan Bölməsi AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76 (+994 36) 544 65 80 (+994 36) 545 46 22

ameanb.az,

e-kitab.ameanb.nmr.az

ismayil_haciyev@yahoo.com

2 Gəncə Bölməsi Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 419 (+994 22) 256 58 29 (+994 22) 256 58 29

ameagb.az

gb@science.az


 

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ REGİONAL ELMİ MƏRKƏZLƏRİ

Qurumun adı Ünvan Telefon Faks Rəsmi saytı və elektron ünvanı
1 Şəki Regional Elmi Mərkəzi AZ5500, Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri, L.Abdullayev küç., 24

(+994 24) 246 05 04,

(+994 24) 246 04 11

(+994 24) 246 17 12

shrem.az

shrem@science.az

 

2 Lənkəran Regional Elmi Mərkəzi AZ4200, Lənkəran ş., P.Təhməzov küç., 14 (+994 17) 17 62 61 (+994 17) 16 33 37

lrem.az

prof.fquliyev@mail.ru


 

DÖVLƏT ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ

Təhsil müəssisəsinin adı Ünvan Telefon Faks

Rəsmi saytı və elektron ünvanı

1 Bakı Dövlət Universiteti Bakı ş., Z.Xəlilov küç. 23 (+994 12) 598 33 76 (+994 12) 598 33 76

bsu.edu.az

bsu@bsu.edu.az
2 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Akademiyası Bakı ş., Azadlıq pr. 20 (+994 12) 493 45 57 (+994 12) 498 29 41

asoiu.edu.az

asoa@box.az
3 Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı ş., Bakıxanov küç. 23 (+994 12) 495 35 66 (+994 12) 495 38 70

amu.edu.az

rector@amu.edu.az
4 Azərbaycan Texniki Universiteti Bakı ş., Hüseyn Cavid pr. 25 (+994 12) 539 13 48 (+994 12) 539 13 32

aztu.edu.az

ird@aztu.edu.az
5 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Bakı ş., İstiqlaliyyət küç. (+994 12) 492 60 43 (+994 12) 492 59 40

unec.edu.az

rector@unec.edu.az
6 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Bakı ş., Ü.Hacıbəyov küç. 34 (+994 12) 493 00 26 (+994 12) 493 00 32

adpu.edu.az

office@adpu.gov.az
7 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Bakı ş., A.Sultanova küç. 5 (+994 12) 438 30 01 (+994 12) 498 78 36

azmiu.edu.az

rector@azmiu.edu.az
8 Bakı Slavyan Universiteti Bakı ş., S.Rüstəm küç. 25 (+994 12) 440 27 70 (+994 12) 440 27 70

bsu-uni.edu.az

rector@bsu-uni.edu.az
9 Azərbaycan Dillər Universiteti Bakı ş., R.Behbudov küç. 134 (+994 12) 440 35 05 (+994 12) 440 85 46

adu.edu.az

info@adu.edu.az
10 Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası Bakı ş., Fətəli xan Xoyski pr. 98 (+994 12) 564 47 31 (+994 12) 493 86 17

sport.edu.az

info@sport.edu.az

11 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Gəncə ş., Atatürk pr. 262

(+994 22) 56 57 33

(+994 22) 52 34 94
(+994 22) 56 03 53

adau.edu.az

info@adau.edu.az
12 Bakı Musiqi Akademiyası Bakı ş., Ş.Bədəlbəyli küç. 98

(+994 12) 493 22 48

(+994 12) 493 19 28
(+994 12) 493 77 96

musicacademy.edu.az

info@musicacademy.edu.az
13 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti Bakı ş., İnşaatçılar pr. 9

(+994 12) 439 07 78

(+994 12) 439 76 06
(+994 12) 438 93 48

admiu.edu.az

ncmed@azeri.com
14 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Bakı ş., Lermontov küç. 74 (+994 12) 492 65 29 (+994 12) 492 65 15

dia.edu.az

diarektor@azdata.net
15 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası Bakı ş., Azərbaycan pr. 18

(+994 12) 493 09 63

(+994 12) 493 09 19
(+994 12) 493 75 21

adda.edu.az

akademiya@adda.edu.az
16 “Azərbaycan Hava Yollari” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Milli Aviasiya Akademiyası Bakı ş., Binə qəs. Aviaşəhərcik

(+994 12) 497 28 29

(+994 12) 497 28 42
(+994 12) 497 28 38

naa.edu.az

meil@naa.edu.az
17 Sumqayıt Dövlət Universiteti Sumqayıt ş., 43-cü məhəllə (+994 18) 642 16 20 (+994 18) 642 02 70

sdu.edu.az

sdu@sdu.edu.az
18 Lənkəran Dövlət Universiteti Lənkəran ş., general Həzi Aslanov xiyabanı 50

(+994 171) 5 38 52

(+994 171) 5 25 88
(+994 171) 5 27 86

lsu.edu.az

ofis@lsu.edu.az
19 Gəncə Dövlət Universiteti Gəncə ş., Şah İsmayıl Xətai pr. 187 (+994 22) 56 73 10 (+994 22) 56 19 63

gsu.az

info@gsu.az
20 Azərbaycan Texnologiya Universiteti Gəncə ş., Heydər Əliyev pr. 103 (+994 22) 57 26 60 (+994 22) 57 29 61

uteca.edu.az

info@uteca.edu.az
21 Mingəçevir Politexnik İnstitutu Mingəçevir ş., D.Əliyeva küç. 21 (+994 147) 5 32 72

(+994 147) 5 32 72

(+994 147) 5 35 97

mpi-az.narod.ru

mpi@meic.osi-az.org
22 Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan ş., Universitet şəhərciyi

(+994 136) 45 23 66

(+994 136) 45 39 29
(+994 136) 45 72 88

ndu.edu.az

ndu@ndu.edu.az
23 Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası Bakı ş., Heydər Əliyev pr. 58

(+994 12) 566 98 34

(+994 12) 566 93 69
(+994 12) 566 56 37

azra.edu.az

adra@azeurotel.com
24 Azərbaycan Milli Konservatoriyası Bakı ş., Mirzə İbrahimov küç. 8

(+994 12) 510 53 28

(+994 12) 430 58 68
(+994 12) 497 04 95

conservatory.edu.az

musiqi az@mail.ru
25 Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində ADA Universiteti Bakı ş., Əhməd Ağaoğlu küç. 11 AZ 1008 (+994 12) 437 32 35 (+994 12) 437 32 36

ada.edu.az

info@ada.edu.az
26 Bakı Ali Neft Məktəbi Bakı ş., Xocalı pr. 30, AZ 1025 (+994 12) 521 33 60 (+994 12) 521 33 64

bhos.edu.az

info@bhos.edu.az

27 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Naxçıvan ş., Heydər Əliyev pr. 1 (+994 136) 45 32 02 (+994 136) 45 4676 students.az
28 Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti Bakı ş., K.Rəhimov 822/23 (+994 12) 564 42 33 (+994 12) 5644234

atmu.edu.az

ati@tourism.edu.az
29 M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı Bakı ş., Firudin Ağayev küç. 14

(+994 12) 510 92 02

(+994 12) 510 96 08
 -

msu.az

info@msu.az
30 İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialı 119991, Moskva, Trubetskaya küç. 8

8 (499) 248-05-53

8 (499) 248-01-81

mma.edu.az

pr@mma.ru


 

XÜSUSİ TƏYİNATLI ALİ MƏKTƏBLƏR

Ali məktəbin adı Ünvan Telefon Faks Rəsmi saytı və elektron ünvanı
1 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi Bakı ş., Nahimov küç. (+994 12) 479 78 44 (+994 12) 479 78 35 mod.gov.az
2 Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi Bakı ş., Nahimov küç. AS 1018

(+994 12) 479 78 41

(+994 12) 479 78 83

(+994 12) 479 78 41

(+994 12) 479 78 83
mod.gov.az
3 Azərbaycan Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbi Bakı ş., Naximov küç. (+994 12) 479 79 94 (+994 12) 479 79 94 mod.gov.az
4 Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev adına Akademiyası Bakı ş., Ələsgər Qayıbov küç. 6 (+994 12) 514 26 50 (+994 12) 593 14 08 dtx.gov.az
5 Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası Bakı ş., Şüvəlan qəs., Almaz İldırım küç. 3 (+994 12) 454 45 61 (+994 12) 454 13 37

pa.edu.az

policeacademy@pa.edu.az
6 Azərbaycan Respublikası DİN Daxili Qoşunlarının Ali Hərbi Məktəbi  Bakı şəhəri, Q.Musabəyov küçəsi 4 (+99412) 513 04 31 (+99412) 569 42 42

dq.mia.gov.az

dq@mia.gov.az

7 Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyası Bakı ş., Zərifə Əliyeva küç. 30 (+994 12) 493 36 65 (+994 12) 493 36 65 dsx.gov.az
8 Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası Bakı ş., Hövsan qəs., E.Qasımov küç.

(+994 12) 512 41 00

(+994 12) 512 90 90

(+994 12) 512 41 03
(+994 12) 512 41 06 fhn.gov.az
9 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası Bakı ş., İnşaatçılar pr. 2, AZ1073 (+994 12) 404 22 00 (+994 12) 404 22 17

customs.gov.az

international@customs.gov.az


 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR